Read Popular Gay and Lesbian Short Story in 90 daysSex With a Doctor Sex With a Doctor

Short Story / Gay and Lesbian

February 21, 2012

90 days reads: 822

Shelves: 1

The House

Kahani Ek Model Ki Kahani Ek Model Ki

Short Story / Gay and Lesbian

February 21, 2012

90 days reads: 533

Shelves: 2

The House

Office Seduction Office Seduction

Short Story / Gay and Lesbian

September 18, 2010

90 days reads: 241

Comments: 2

Shelves: 1

The House

Mere Cousin Ki Shaadi Mere Cousin Ki Shaadi

Short Story / Gay and Lesbian

January 20, 2012

90 days reads: 226

Shelves: 1

The House

Short Story / Gay and Lesbian

November 23, 2010

90 days reads: 216

Comments: 13

Shelves: 3

The House

Jab Boss Ne Meri Li Jab Boss Ne Meri Li

Short Story / Gay and Lesbian

February 01, 2012

90 days reads: 172

Shelves: 1

The House

After School After School

Short Story / Gay and Lesbian

February 28, 2011

90 days reads: 114

Comments: 2

Shelves: 1

The House

Short Story / Gay and Lesbian

December 31, 2010

90 days reads: 87

Comments: 7

Shelves: 1

The House

My Daughter's Roommate My Daughter's Roommate

Short Story / Gay and Lesbian

March 15, 2013

90 days reads: 83

Comments: 5

Shelves: 1

The House

Mera Pahla Pyar Mera Pahla Pyar

Short Story / Gay and Lesbian

January 19, 2012

90 days reads: 82

Shelves: 1

The House

Andrew and Chad: The Lost Tapes Part 1 Andrew and Chad: The Lost Tapes Part 1

Short Story / Gay and Lesbian

August 16, 2017

90 days reads: 80

Shelves: 1

The House

something new something new

Short Story / Gay and Lesbian

December 28, 2016

90 days reads: 66

Comments: 1

Shelves: 3

The House

Mera Aakhari Pyar Mera Aakhari Pyar

Short Story / Gay and Lesbian

January 20, 2012

90 days reads: 62

Shelves: 1

The House

Short Story / Gay and Lesbian

April 08, 2012

90 days reads: 61

Comments: 7

Shelves: 2

The House

Big Bang Theory Part 1: Leonard and Howard Big Bang Theory Part 1: Leonard and Howard

Short Story / Gay and Lesbian

July 17, 2014

90 days reads: 57

Comments: 1

Shelves: 1

The House

Short Story / Gay and Lesbian

November 28, 2015

90 days reads: 42

Comments: 1

Shelves: 2

The House

Short Story / Gay and Lesbian

September 26, 2014

90 days reads: 40

Comments: 7

Shelves: 1

The House

Short Story / Gay and Lesbian

November 26, 2015

90 days reads: 36

Comments: 1

Shelves: 2

The House

Forgive Me, For I Have... Forgive Me, For I Have...

Short Story / Gay and Lesbian

November 10, 2009

90 days reads: 35

Comments: 2

Shelves: 1

The House