Onbeschaamde Leerling

Reads: 189  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Adult Romance  |  House: Booksiesilk Classic Group

Een lerares wordt door haar directrice naar het huis van een leerling gestuurd. Die is al twintig, en hij heeft nog altijd de middelbare school niet af omdat hij constant spijbelt. De opdracht van de lerares is hem tot de orde te roepen, maar dat draait anders uit dan zij had verwacht...

Onbeschaamde leerling

 

Verwittiging:

Dit is een sterk erotisch verhaal, enkel bedoeld voor volwassen rijpere lezers.

Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur.

 

De directrice van de school, Anna Smeets, deed mevrouw Theunissen naar haar bureau komen. Zij was niet goed gezind. Er was weer een week voorbijgegaan waarin Huub Janmaat niet naar school was gekomen. Dat was niet de eerste keer dat die weerbarstige leerling haagschool hield. De directrice was nogal scherp toen ze Clara Theunissen erop wees dat het in hun instituut haar taak was om ongerechtvaardigde afwezigheden van leerlingen op te volgen.

Clara was helemaal niet verrast. Huub Janmaat was niet alleen vaak afwezig, maar hij zorgde ook constant voor problemen op school. Het pesten van andere leerlingen, vernielen van schoolmeubilair, de muren van de school bekladden met spuitbussen, het gebeurde allemaal als Janmaat om een of andere reden boos was.

Hoe dan ook, misschien met lood in de schoenen, maar Clara moest op huisbezoek bij de Janmaats. Bij het huis drukte ze drie keer op de bel, maar niemand reageerde. Zij zuchtte en draaide zich om om weg te gaan toen de deur openging. Huub Janmaat stond daar en staarde haar met samengeknepen ogen aan. Hij leek net uit bed te komen met zijn slaperige ogen en het warrige stekelhaar op zijn hoofd.

Huub grijnsde toen hij Clara, ging opzij en gebaarde haar naar binnen te komen. De woonkamer was een puinhoop. Huub zijn ouders waren arbeiders bij Philips. Zij hadden niet de tijd noch de kennis om hem te helpen met zijn studie, en waarschijnlijk hadden ook ze niet altijd de tijd om op te ruimen in het huis.

Clara probeerde op zachte toon Huub Janmaat doen in te zien dat hij verkeerd bezig was:

"Kom op, Huub! Je bent al bijna twintig en je hebt de middelbare school nog niet afgemaakt. Het is amper nog een half jaar voordat je afstudeert. Kom tenminste die enkele maanden nog naar school?"

Huub snoof en rolde met zijn ogen. Hij schoof een paar tijdschriften met naakte vrouwelijke modellen van de bank weg, waardoor er naast hem een plaatsje vrij kwam om te zitten. Hij zat op de bank naast Clara, met zijn gezicht naar haar toe gekeerd.

"Ik ben niet geïnteresseerd,” zei hij. “ Het is die snol Smeets je hierheen heeft doen komen, huh?"

Je weet dat ze jou ook wil helpen. Daarom heeft ze me naar je toe gestuurd.”

Janmaat grijnsde en boog zich naar Clara toe.

"Het heeft geen zin om te proberen me te overtuigen. Laat ons het samen maar even gezellig hebben. Wat vind je daarvan, Clara?"

Hij kende haar voornaam… Clara slikte en hield zich kranig om zijn blik niet te ontwijken. Er lag een ondeugende glinstering in zijn ogen, zijn onbeschaamde blik gleed over haar lichaam. Clara huiverde, maar toch vroeg ze:

Vertel me eens, wat zou je motiveren om terug naar school te komen?"

Huub likte grijnzend over zijn lippen.

"Wat denk je?"

Zijn verhitte blik richtte zich op Clara’s borsten. Zij slikte, en zei:

"Ik weet het niet. Jij weet het zelf het beste, toch?"

Hij leunde nog dichterbij en legde zijn hand op Clara’s dij. Zijn ogen stonden donker, dreigend.

"Huub!" riep ze. Terwijl duwde ze zijn hand weg.

"Wat? Jij bent toch degene die erom vraagt? Ik dacht dat het je ook zou bevallen."

"Kom op! Vertel geen onzin! Ik ben je lerares."

Clara ging verder bij hem vandaan zitten, maar hij kwam steeds dichterbij.

"Nou, je weet dat ik het leuk vind om regels te overtreden." grapte hij.

Hij leunde naar voren, greep haar kin en drukte zijn lippen op de hare. Clara duwde op zijn schouders om hem op afstand te houden, maar Huub was te sterk. Hij siste:

"Ik kan je gelukkig maken en ik beloof terug te komen zonder problemen te veroorzaken als je me even goed doet voelen. Wat denk je daarvan?

Van louter verbouwereerd over wat Janmaat haar durfde voorstellen slikte Clara weer. De kus die hij haar onmiddellijk daarna opdrong perste de adem uit haar longen.

"Nee! Huub, kom tot reden. Je bent wel volwassen, maar… Hé! Wat doe je nu?”

Zij sloeg op zijn hand die probeerde tussen haar benen te voelen. Zijn vingers waren zo erg dicht bij haar poesje.

"Het is een win-win-handeltje, mevrouw Theunissen." zei Janmaat.

Hij greep haar vast en kneep in haar borsten voordat zij hem kon tegenhouden. Een gekreun ontsnapte uit haar keel. De ogen van Huub lichtten op, de grijns op zijn gezicht deed koude rillingen over Clara’s rug lopen. Hij grinnikte.

"Ik weet dat je het leuk vindt. Waarom zou je dan toch niet?" drong hij aan.

Hij bleef met haar borsten spelen. Clara maakte een hand vrij om zijn pols te grijpen, maar daar moest Janmaat om lachen. Zijn hand op Clara’s dij gleed onder haar rok in. Haar benen kon ze niet eens strak genoeg sluiten. Huub betastte haar schaamlippen door haar broekje heen en kneep erin. Clara’s lichaam werd plots te zwak om nog op de handtastelijkheden van Huub te reageren.

Hij trok haar op zijn schoot. Zij probeerde weer om hem weg te duwen, maar toen hij over haar klitje wreef, was zij te zwak om hem af te weren. De bult in zijn korte broek raakte haar bijna. Daarom duwde zij tegen zijn borst, waardoor zij niet dichter naar hem toe gleed.

Hij plaagde haar: "Ik beloof dat ik terug naar school zal komen als je me hier wat plezier laat hebben."

Clara’s gezicht was ondertussen gloeiend heet, en haar hart bonkte in haar borst. Als hij haar zou dwingen zou zij niets kunnen doen. Misschien zou hij haar dan wel erg veel pijn bezorgen. En als hij gelukkig was, zou hij misschien echt terugkomen? Als docente zou zij er toch moeten zijn om haar leerlingen te helpen, toch?

Een vuur van schaamte brandde in Carla’s geest terwijl ze dacht aan wat ze misschien beter deed, gezien de omstandigheden. Huub streek met zijn vinger langs haar oorlel en ging toen naar haar hals.

"Wat houdt je tegen?” vroeg hij. “Ik weet dat je me altijd al hebt willen helpen, of niet soms?" Onbeschaamd trok hij zijn korte broek uit en gooide die nonchalant op de grond naast de bank.

Clara moest weer slikken. Haar poesje deed pijn toen zij naar zijn stijve piemel keek.

"Ga je dan echt terug naar school komen?"

Natuurlijk zal ik dat doen. Ik ben een eerlijke jongen, ook als jij dat misschien anders bekijkt. Ik zou je niet van streek willen maken. Wat ik beloof, dat doe ik."

Hij grinnikte. Even zag Huub Janmaat eruit als een gewone leerling, als Carla maar niet op zijn schoot zat met haar benen uit elkaar en haar kut bijna tegen zijn lul aan. Zij deed haar ogen dicht, haalde diep adem en raakte zijn hardheid aan. Zijn pik trilde.

Janmaat wachtte niet meer. Hij stroopte het dunne slipje tussen Clara’s benen naar omlaag, waardoor haar kut bloot kwam te liggen.

Juffrouw, je hebt wel een echt mooi kutje. Dit frisse roze, dat is zo lekker."

Carla trok een grimas, haar poesje deed pijn, maar toch was het al nat. Huub vingerde haar en drukte twee vingers in haar kut. Zij huiverde toen hij in en uit haar gleed. Met zijn andere hand deed hij haar beha uit en begon haar borsten te masseren.

Carla kon niets anders doen dan haar mond houden. Ze wou niet dat die onbeschaamde leerling te veel plezier beleefde aan het feit dat hij geestelijk een puinhoop van haar maakte. Maar haar lichaam reageerde anders dan haar geest. Het lustvocht uit haar kut droop van zijn vingers. Hij kende zijn stiel van neuker goed. Carla kronkelde terwijl ze kreunde. Zijn vingers gingen sneller op en neer in haar neukspleet. Het was om gek te worden, zelfs werd het moeilijk om dat hemelse genot in haar onderbuik te verdragen.

Ik weet dat ik niet de beste leerling ben,” zei Huub, “Maar ik wil in ieder geval ergens anders goed in zijn. En het lijkt erop dat je er wel van geniet, hè?"

Een kreun ontsnapte Carla toen Huub eindelijk het gevoeligste plekje in haar vond. Zijn ogen lichtten op toen hij zag hoe Carla daarop reageerde, en zijn vingers gingen steeds harder duwen op haar G-plekje vooraan in haar kut.

Zij hapte naar adem toen een stroom elektriciteit door haar lichaam schoot. Hij ging verder met rommelen in haar spleet, maar niet zonder haar tepels te plagen en te likken.

Carla’s kut trok hard samen toen het genot van haar orgasme haar overweldigde. Haar heet lustsap spoot uit haar poesje, haar hele lichaam trilde van genot.

"Ik ben hier tenminste goed in, huh?" vroeg Janmaat. Ondanks de schaamte die in haar brandde, knikte Carla van “ja”. Huub sloeg haar op haar kont.

"Ik denk dat het nu mijn beurt is? En juffrouw, ik zal je niet dwingen, dat weet je."

De boze grijns op zijn gezicht deed Carla’s botten verkoelen en stak tegelijkertijd het vuur in haar aan. Zij beet de schaamte weg en bewoog haar kont dichter naar hem toe. Zij leidde zijn piemel naar haar ingang en zij ging langzaam op zijn schoot zitten zodat die stijve lul in haar wegzakte.

Zijn piemel was heet, en zijn eikel spreidde haar kutje wijd open. Zij hapte naar adem toen de hele lengte van zijn lul diep in haar binnendrong. Hij kreunde met een tevreden glimlach.

"Jij voelt zo goed daarbinnen,” lachte hij. “Misschien had ik veel eerder school moeten overslaan om jouw poesje te krijgen."

Carla reageerde daar niet op. Zij trok een grimas, alsof ze pijn had, hoewel hij zo lekker hard was en eigenlijk het diepste van haar liefdestunnel streelde. Gedreven door haar eigen verlangen wiegde zij met haar kont, terwijl ze zich bewoog om zijn pik haar kut te laten veroveren. Met elke slag brandde er meer van de schaamte in haar, waardoor het genot nog verhoogd werd.

Carla hijgde. Zij had hem nog dieper in haar nodig. Hij sabbelde aan haar borsten en nam haar in zijn armen terwijl hij de controle over haar lichaam overnam. Zijn lul dreef haar naar omhoog en kwam neer met weer een orgasme als gevolg. Weer spoot Carla kutvocht uit haar poesje, maar minder als de eerste keer. Haar sap droop van Huubs ballen op de bekleding van de bank.

Het duurde en bleef duren. Keer op keer nam het orgasme Carla mee naar ongekende hoogtes. Zij besefte dat hij zo goed was met zijn lul en hoe hij haar dat kon laten voelen. Na talloze orgasmes explodeerde zijn piemel in haar. Zijn gloeiend hete sperma vulde haar kut, zoveel dat het van tussen haar schaamlippen terug naar buiten vloeide en de binnenkant van haar dijen plakkerig maakte. Haar lichaam verkrampte en zij viel als een slappe vaatdoek boven op hem.

Huub wreef zachtjes over haar rug. Carla rustte op hem tot haar ademhaling weer rustiger werd. Hij hielp haar om van hem af te komen, zijn pik gleed uit haar, maar niet zonder haar gevoelige plekje opnieuw te plagen.

Zij kon de woorden nauwelijks uitspreken: "Je komt toch weer naar school?"

Huub knikte met een brede grijns: “Ja, dat heb ik je beloofd, toch? Maar je weet dat motivatie soms kan wegglippen. "

"Huub!" Carla trok een grimas, een snik ontsnapte haar. Janmaat was dit vanaf het begin aan het plannen, en zij was regelrecht in de val gelopen…

Hij streelde haar wang met zijn duim. “Maar je hebt er duidelijk van genoten. Waarom ook niet?"

Carla haatte het, maar ze besefte dat hij gelijk had. Het aantal orgasmes dat hij haar bezorgd had was... beschamend hoog.

"Vertel hier niemand over, Huub."

"Zeker niet, dat zweer ik je. Als het betekent dat ik je permanent toegang tot je poesje krijg zijn mijn lippen verzegeld. "

Hij grijnsde. En ook Carla Theunissen grijnsde. Zij wist dat zij er zou zijn om Huub Janmaat alle motivatie te geven die hij nodig had.

© Robur Quercus 2022


 


Submitted: June 13, 2022

© Copyright 2023 Robur Quercus. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Other Content by Robur Quercus

Short Story / Adult Romance

Short Story / Adult Romance

Short Story / Adult Romance