Heerlijk Fonteintje

Reads: 349  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Adult Romance  |  House: Booksiesilk Classic Group

Op een dag krijgt een seksuologe die pas een belangrijk boek heeft geschreven en gepubliceerd het bezoek van een man die zich eerst niet bekend wil maken. Hij zit met een belangrijke vraag over zijn seksuele beleving. Zal de dokter-seksuologe haar nieuwe patiënt kunnen helpen?

Heerlijk Fonteintje


Verwittiging:

Dit is een expliciet erotische tekst, immoreel, en met bij momenten schokkend woordgebruik. Enkel voor ervaren volwassen lezers bedoeld.
Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur.


Het boek “Heerlijk Fonteintje” van seksuologe Dr Lieve Goelen had niet zoveel opgebracht als zij eigenlijk gehoopt had. Dat kwam omdat weinig mensen het kochten. De gekochte exemplaren werden wel “tussen licht en donker” aan vriendinnen en vrienden uitgeleend of doorgegeven.
Maar ook als de verkoopcijfers van het boek wat tegenvielen, toch had Dr Goelen niet te klagen. Langs het boek om kreeg haar praktijk een boost. Meer en meer klanten kwamen haar raadplegen. Zij wilden uit eerste hand horen hoe de vork aan de steel zat met het “heerlijke fonteintje”.

 

Op een maandag kreeg de secretaresse van Dokter Goelen een telefoontje van een man die een afspraak wou, liefst zo snel mogelijk. Toen juffrouw Thomassen de gegevens van de beller wou om een afspraak vast te leggen wou hij die niet geven. Hij zei dat hij aan de telefoon enkel maar met Dokter Lieve Goelen persoonlijk wou praten.
Tegen de regels die in de praktijk golden in schakelde de secretaresse de beller toch door naar het kantoor van de seksuologe. Die kreeg te horen dat de man zijn vraag voor een onderhoud verband hield met het boek dat zij geschreven had. Hij had over de inhoud een en ander gehoord, maar zelf had hij het boek niet gelezen. Daartoe ontbrak hem de tijd, zei hij, omdat hij een erg druk leven leidde, op allerlei vlakken.
Dr Goelen vroeg hem waarom hij geen fiche had laten opmaken door haar secretaresse. Dat was, zei hij, omdat hij omtrent deze delicate zaak discreet wou blijven en niet in de kijker lopen. Dokter Lieve Goelen vroeg niet meer uitleg. Wel had ze graag de man zijn naam geweten. Die wou hij ook niet zeggen. Ze moest hem in haar agenda maar als “Joris” noteren. Dat deed de seksuologe.
Zij had sinds de publicatie van haar boek een erg drukke agenda. Normaal zou het een maand tot zes weken duren voordat zou de man in haar afspraken kon inpassen. Daar stapte Lieve Goelen nu overheen. Nieuwsgierig om die voorzichtige en een beetje geheimzinnige man te leren kennen stelde zij hem aan afspraak voor twee dagen later, op een woensdagmiddag. Dat ging niet, zei hij, want elke woensdagnamiddag had hij een belangrijke activiteit met jeugdigen. Zelf durfde hij de zaterdagvoormiddag voorstellen. Hoewel de praktijk van Lieve Goelen dan normaal gesloten was voor het weekend ging ze uitzonderlijk toch op het voorstel van de onbekende “Joris” in. Om tien uur in de voormiddag verwachtte zij hem.

 

De man die zich die zaterdag bij de seksuologe aandiende zei onmiddellijk dat hij niet “Joris” heette, maar Gerrit Duyckaerts. Over de telefoon had hij zijn echte naam niet willen zeggen tegen de secretaresse, omdat hij er alle belang bij had anoniem te blijven. Dat had te maken met zijn opdracht. Hij was deeltijds diaken, en verzorgde de eredienst in zijn parochiekerk van Sint-Rochus. In geen geval mochten zijn oversten van het bisdom Hasselt aan de weet komen dat hij eigenlijk ook nog, bijna zoals de Heer Jezus Christus, een “verborgen leven” leidde. Dat zou hem een belangrijk gedeelte van zijn inkomen kunnen kosten, en dat kon hij zich met zijn gezin en al zijn financiële verplichtingen helemaal niet veroorloven.
Lieve Goelen hield zich in, maar eigenlijk stond ze een beetje perplex: het uiterlijk en de charmante manier van praten van de man deden haar mond bijna openvallen. Gerrit was een erg mooie man van bijna vijftig, groot en slank, met een doordringende blik en een macho stoppelbaardje. Kortom, hij was een van de meest charmante en sexy mannen die Lieve in haar leven of haar praktijk ooit was tegengekomen. Zij besefte dat voor die man vrouwen zouden vallen als vliegen. In haar achterhoofd wist ze dat als Gerrit het haar zou vragen, en een heel klein beetje aandringen, ze niet lang zou aarzelen om misschien met die diaken wel eens een “coïtus penetrandus” te bedrijven.

 

“Moet ik “u” tegen u zeggen, of mag “jij” ook?” vroeg dokter Goelen voorzichtig.
 

“Zeg maar “jij” tegen me,” antwoordde Duyckaerts. “Dat doet iedereen.”
 

“Zeg jij ook maar “Lieve”. Ik heb een hekel aan formeel gedoe. Dus je kwam in verband met het recente boek dat ik gepubliceerd heb?”
 

“Ja, er is door je boek een zwaar probleem voor me opgedaagd,” zuchtte Gerrit. “Alleen, ik weet niet goed hoe ik het je moet uitleggen, dokter Lieve.”
 

“Geneer je maar niet, Gerrit,” stelde de seksuologe hem gerust. “Vertel maar op. Wat het ook is, het blijft tussen deze vier muren. Ik houd me angstvallig aan mijn beroepsgeheim. En als je eens wist wat ik in deze kamer allemaal te horen krijg… Je houdt het niet voor mogelijk wat er op seksueel gebied allemaal gaande is tussen mensen…”
 

“Goed dan, dokter Lieve, dan zal ik zo klaar mogelijk proberen uit te leggen wat mijn probleem is. Misschien zal ik af en toe vaag blijven, maar aarzel dan maar niet om me meer uitleg te vragen.”
 

“Ga je gang, Gerrit. Ik luister.”
 

Gerrit Duyckaerts schraapte zijn keel nogal luidruchtig, en liep dan van stapel:
“Tot mijn schaamte moet ik zeggen dat ik mijn vrouw niet trouw blijf. Niet dat ik me tot één enkele minnares beperk. Dat heb ik in het verleden wel gedaan. Elf jaar lang had ik één enkel prachtig lief dat op de Kiewit aan de voetbalpleinen van Hades woont, maar met haar heb ik het gedaan moeten maken. Het risico was te groot dat ze op het bisdom Hasselt er lucht zouden van krijgen dat Victorine en ik met elkaar naar bed gingen, en ook als haar man…”

 

“Excuseer, Gerrit, maar kan je alsjeblieft je levensverhaal wat inkorten, en “to the point” komen? Ik wil je niet bruuskeren, maar ook voor mij is het weekend, en ik wil daar toch ook wat aan hebben.”
 

“Wel, in verband met je boek… Ik had je willen vragen… Hoe ik het eigenlijk moet zeggen weet ik niet goed…”
 

“Kom Gerrit, wees maar niet verlegen! Maar ik heb het al begrepen: je zou willen weten wat je precies moet doen om een vrouw, of meer dan één, te laten spuiten. Is het dat? Goed voor je. Ik hou van iemand die weet wat hij wil.”
 

Gerrit Duyckaerts zei niets. Met zijn hoofd knikte hij verlegen. Of het een “ja” moest beduiden, of een “nee”, dat kon Lieve Goelen niet goed uitmaken..  
 

“Heb je misschien wat veel porno gekeken?” vroeg de seksuologe. “Misschien heb je die voormalige bekende pornoster Annie Sprinkle aan het werk gezien? Ik moet toegeven, dat was een ferme spuitster.”
 

“Die ken ik niet eens.” antwoordde Gerrit.
 

“Doet er ook niet toe,” zei de seksuologe. “Vandaag de dag zijn er honderden jonge dames die voor zichzelf een reputatie maken op allerlei pornosites door naar links en rechts te spuiten, en van boven naar onder.”
 

“Ja, ik heb er al enkelen aan het werk gezien,” zei Duyckaerts. “Sommigen zijn indrukwekkend. Waar ze het halen, dat vraag ik me af. Het blijft maar duren.”
 

“Je hebt gelijk. Sommige mensen denken dat het een truc is, en dat die vrouwen eigenlijk gewoon plassen. Nu, ik kan je vertellen dat het spul dat uit hun poes komt helemaal niet ruikt als urine. Het ruikt naar het vocht dat de vagina op elke gewone dag smeert, niet alleen op een spuitdag.”
 

Gerrit voelde zich nu op zijn gemak en begon zijn ervaringen aan de seksuologe toe te vertrouwen:
“Wel dokter Lieve, ik heb het nog maar één keer in het echt meegemaakt. Wel al gezien op pornosites, dat wel. Ik was nooit zo gefascineerd door het hele gesprenkel, maar toen had ik seks met een vrouw uit Brussel. Titiane is de nieuwe dirigente van ons zangkoor in de parochie. Ik kreeg de kans om haar in mijn eigen bed te ontvangen omdat mijn vrouw die dag met onze twee kinderen op bezoek was bij haar ouders in de Kempen. De kust was dus vrij voor mij.”

 

“Gerrit, nog eens, dat moet je me allemaal niet vertellen. Kom terzake, als ik je dat vragen mag.”
 

“Wel, Titiane deed iets met me. Na ons voorspel pakte zij mijn hand beet, maar ik realiseerde me niet eens wat ze deed. Alleen maar dat ik haar geslacht van binnen moest betasten, maar dat deed zij ook aan de buitenkant bij haarzelf tegelijkertijd. Plots trok ze haar hand terug en duwde die van mij weg… Het was alsof ik in Ijsland was!  Een mini-geiser begon daar uit haar vagina te spuiten, op de beddenlakens.”
 

“En had je dat niet graag? Je had haar toch helpen klaarkomen?”
 

“Nee, eigenlijk niet. Ik voelde me vreselijk. Wij lagen op dat kletsnatte laken, en dat vond ik zo akelig… En dan, wat als mijn vrouw die avond de sporen van het spuiten zou ontdekken?
 “Mes excuses, het spijt me zo!” zei Titiane, toen ik de badkamer inrende om een badhanddoek te zoeken om onder ons te leggen. Ik wist niet eens wat haar overkomen was. Dat haar blaas gebarsten was, of zoiets in die aard, daar was ik was eigenlijk een beetje bang voor.”

 

“Heeft ze je dan niet gerustgesteld?”
 

“Jawel. Ze kalmeerde me, maar eigenlijk lachte ze me ook een beetje uit. Eerst wou ze dat ik gemeenschap met haar had, en…”
 

“Dus, je had haar nog niet geneukt toen ze aan het spuiten ging?”
 

“Nee, dat deed ik pas daarna toen we op die badhanddoek lagen. Veel had ik er niet aan, want ze was door- en doornat, en ik voelde haar bijna niet van binnen. Nadat ik klaargekomen was vertelde zij me alles over dat spuiten. “Gicleren” noemde zij het. En toen leerde ze me hoe ik het haar moest aandoen.”
 

“Aandoen? Je klinkt alsof het een soort straf is, of een marteling die je een vrouw doet ondergaan!”
 

“Zo heb ik het niet bedoeld, dokter Lieve. Maar wat zij wou, daar lukte ik niet in. Ik keek niet op een paar pogingen, maar zelfs na al die keren oefenen lukte het me niet om haar te laten spuiten. Ik voelde me zo een prutser! Maar dat was niet het ergste. Titiane heeft haar mond niet kunnen houden. Aan een aantal leden van het zangkoor met wie ik geregeld seks heb is zij het gaan vertellen van dat spuiten. Zij heeft het voorgesteld alsof ik daar een expert in ben. Dat ben ik helemaal niet. Als ik het doe met een van de koorleden, of iemand anders duurt het normaal niet erg lang, en is er van spuiten geen sprake.”
 

“Niet erg lang… Hoe lang, schat je?”
 

“Precies kan ik dat niet zeggen. Er is een voorspel van, schat ik, tussen vijf en tien minuten. Dan stel ik de geslachtsdaad. Naargelang mijn dag duurt het dan tussen twee en vijf minuten eer ik klaarkom.”
 

“Je heet toch toevallig niet Pedro in plaats van Gerrit?”
 

“Nee. Waarom, dokter?”
 

“Een grapje, Gerrit. Ik dacht aan Pedro de snelpoeper.”
 

“Die ken ik niet. Misschien even zeggen dat na die spuiterij van Titiane ik elke keer zorgde dat ik me samen met de vrouw met wie ik seks ging hebben voorbereidde. We hadden een heleboel handdoeken onder ons liggen en natte washandjes voor onszelf klaar voor het geval de spuitnevel ons gezicht zou raken.”
 

“Dat was een goed idee. Het gebeurt soms, en het kan gevaarlijk zijn.”
 

“Gevaarlijk? Meen je dat?”
 

“In uitzonderlijke gevallen wel, ja. Sommigen zijn allergisch voor dat kutvocht. Ik heb hier ooit een patiënt gehad die het bij het vakkundig beffen in zijn ogen had gekregen. De ambulance had hem naar het ziekenhuis moeten brengen. Twee weken lang is hij zo goed als blind geweest, maar dankzij oogbaden met boorwater en speciale oogdruppels heeft hij zijn zicht helemaal teruggekregen.
 

“Die dirigente van het zangkoor… Eigenlijk had ik er weinig verdienste aan dat zij haar lustvocht plots wegspoot. Met de leden van het zangkoor was de geslachtsgemeenschap maar een droge bedoening. Zij zijn niet meer tevreden nadat Titiane hun verteld heeft hoe heerlijk het was toen ik haar deed spuiten. Daarom wou ik je eigenlijk raadplegen. Wat is de beste techniek om een goed spuitresultaat te bereiken?”
 

“Zeg eens, Gerrit, je klinkt alsof ik je raad moet geven om een auto te schilderen! Je moet je herinneren dat het om vrouwen gaat, mensen zoals jij. Die hebben recht op respect, en je moet ze dankbaar zijn dat ze de liefde met je willen bedrijven.”
 

Die terechtwijzing deed Gerrit Duyckaerts rood worden tot in zijn haarwortels.
“Excuseer me, Lieve,” stamelde hij. “Zo had ik het niet bedoeld, maar…”

 

“Laat maar. Het is maar dat je het weet. Nu, om ter zake te komen: veel mannen hebben gehoord dat je het “kom hier”-gebaar moet maken met je vinger op de G-plek van de vrouw. Dat is verkeerd. Dat zal zo nu en dan wel werken, maar de vingers geven niet echt genoeg kracht op de G-plek om het spuiten in gang te zetten. Je hebt je hele arm nodig.”
 

“Je hele arm? Is dat echt waar?”
 

“En of het waar is! Dus, als je een geile man bent en een vriendinnetje hebt dat je wil laten spuiten, ga dan eerst naar de sportschool of een fitnesscentrum en doe drie maanden lang aan oefeningen voor bicepsontwikkeling, militaire opdrukken, tricepswerk en misschien zelfs wat gewichtheffen. Een vrouw goed laten spuiten vereist kracht van de bovenarm. En als je eenmaal tevreden bent over je biceps-kracht en de triceps-ondersteuning, en je schouder heeft genoeg souplesse, dan kan je het proberen, en ik meen met succes.”
 

Onwillekeurig moest Gerrit Duyckaerts terugdenken aan zijn “speciale vastenactie” die hij indertijd aan zichzelf had opgelegd om zijn wat overdadige libido binnen de perken te houden. Maar, met Annette Colbert, zijn fitnessinstructrice, had hij zich alleen maar geconcentreerd op zijn beenspieren, en dan nog… Na enkele keren waren de beenoefeningen naar de achtergrond verzeild, en hadden Annette en hij op de matten van het fitnesszaaltje bij de beesten af de liefde bedreven… Klaargekomen was Annette geregeld, maar lustvocht gesproeid had zij nooit.
 

De seksuologe onderbrak Gerrits gedachtegang:
“Ik maak een grapje. Je hoeft geen Arnold Schwarzenegger te zijn om een ??meisje of een lid van je zangkoor te laten spuiten. Jij kan dat ook. Het is niet echt de kracht van je vingers of je arm die telt. Het moeilijkste deel voor sommige jongens is het vinden van de G-spot. Echt moeilijk is het nochtans niet. Je steekt je middelvinger in haar kutje, en dan ga je met je vingertop naar omhoog. Je zal een kleine vlezige plek voelen op het “dak van haar liefdesgrot”. Ja, het is een beetje als een stalactiet, maar het hangt niet naar beneden,. Het is gewoon een brokje vlees op het plafond daar boven in haar foefje. Als je dat eenmaal gevonden hebt, houd je je middelvinger op de G-plek. Dan krom je je vinger in het gebaar van “kom naar hier”. En nu de fout die de meeste mannen maken: ze vingeren op en af in de vrouw haar kutje. Fout, helemaal fout! Je beweegt die vinger niet. Je houdt die zo stijf en zo sterk tegen het kutplafond gedrukt als je kunt. En dan beweeg je de hele arm op en af, zodat je de vinger heen en weer over de G-spot duwt.”

 

“Dat begrijp ik niet goed, dokter Lieve? Je zei toch dat die middelvinger niet mocht bewegen?”
 

“Dat is ook zo. Goede armbewegingen zullen je vinger wel wat doen verplaatsen, maar het gaat hem om harde en zo constant mogelijke druk op het G-plekje.”
 

“Is het dat dan?” vroeg Gerrit. “Of zijn er nog andere dingen waar ik in de toekomst moet op letten als ik een lief van me wil laten spuiten?”
 

“Wel, technisch gezien misschien niet… Zorg er wel voor dat je je vingernagels hebt schoongemaakt en geknipt, hè? Krassen maken op het slijmvlies van de vagina helpt hier niet, integendeel. En was je handen goed voor je je vingers in een kutje steekt.”
 

“Goed dat je me dat zegt, dokter Lieve! Daar had ik niet eens aan gedacht. Soms ben ik nogal slordig. Is er nog meer, want ik wil het fonteintje goed en lekker doen spuiten?”
 

“Bij sommige meisjes doe je er goed aan, terwijl je met je middelvinger in hun foefje zit, met je andere hand hun clitje te bekloppen. Nu, soms is het genotsknopje gewoon zachtjes masseren ook al effectief. Maar uit wat vrouwen me hier in mijn praktijk vertelden blijkt toch dat tamelijk hard op de clitoris timmeren de fontein sneller doet in werking treden.”
 

“Je uitleg was klaar en helder, dokter Lieve, maar mag ik je vragen het nog eens allemaal te herhalen? Bij momenten ben ik “dur de comprenure”, zeker als het over die dingen gaat.”
 

Een beetje geërgerd over het tijdverlies dat de herhaling zou meebrengen was dokter Lieve Goelen wel. Daarom zei ze op een enigszins brutale toon:
“En je duwt je middelvinger in haar kut naar binnen en je drukt op de G-plek zo hard je kan, en je hele arm beweegt buiten haar flamoes, en je doet het hele gehannes en je schudt het allemaal rond, en je doet het sneller en sneller en sneller, terwijl je haar clit sneller en sneller en sneller beklauwt, en dan voel je wel aan de samentrekking van haar bekkenspieren wanneer ze op het punt staat te climaxen, en je trekt je vinger uit haar mossel, en voilà, de fontein begint te spuiten.”
Een beetje ironisch voegde de dokter er aan toe:
“Gooi een munt in de fontein en doe een wens.”

 

Daarop voelde de seksuologe dat ze toch een ietsje over de schreef was gegaan. Om de pil voor Gerrit Duyckaerts wat te verzachten zei ze:
“En als je zover bent, dan zul je terecht trots op jezelf kunnen zijn. Je hebt door die moeite te doen bewezen dat je om die vrouw gaf. En ook, je hebt haar een ervaring gegeven die ze nooit zal vergeten.”

 

Gerrit bedankte Lieve Goelen voor haar deskundige uitleg. Maar als geslepen en ervaren vrouwenversierder kon hij niet nalaten er nog iets aan toe te voegen:
“Je stem klinkt zo mooi terwijl je tegen me praat, en het is zo boeiend te zien hoe je ogen schitteren en je gezichtje straalt als je je deskundige  uitleg geeft. Het was me een waar genoegen, en als ik je ooit een plezier terug kan doen…”

 

Lieve Goelen bloosde. Ze voelde plots hoe ze vochtig werd tussen haar benen. Op wat Gerrit had gezegd ging zij niet in, maar gooide het over een andere boeg:
“Oh, en het goede nieuws? Als je nog een rondje wilt doen, duurt de tweede straal ongeveer de helft van de tijd. Het zal wel maar ongeveer de helft van de vloeistof zijn, dus de fontein zal niet zo mooi zijn. Maar je kunt nog steeds een munt erin gooien en een andere wens doen. En de derde duurt weer ongeveer maar half zo lang. Je begrijpt, Gerrit, stilaan bereiken we het punt van dalende rendementen. Er zit maar zoveel vloeistof in het reservoir van het kutje, en niet meer. Bij de vijfde keer zal het meer een gedruppel zijn dan de straalpijp van een baggermolen. Maar jij weet het al uit ervaring: tegen dan zullen je handdoeken doorweekt zijn en het is tijd om de mooie rotzooi die je hebt gemaakt op te ruimen.”

 

Gerrit stond recht en wou afscheid nemen.
“Hoeveel ben ik je schuldig, dokter Lieve?” vroeg hij.

 

“Niets, het was me een genoegen. Of, wacht even… Toch wel…”
 

“Hoeveel dan, Lieve?”
 

Zij keek Gerrit recht in de ogen, en ze bloosde terwijl ze zei:
“Wil je nog een praktijkles? Ik heb nog wel even de tijd.”

 

Dat ongelooflijke voorstel sloeg Gerrit Duyckaerts niet af:
“Graag Lieve,” zei hij. “Wie is er beter dan een seksuologe om je op het juiste pad te zetten en je te leren hoe in de praktijk het fonteintje te laten spuiten?”

 

“Dank je voor het compliment, Gerrit. Je hoeft me echt niet meer te versieren. We gaan het proberen, maar misschien moet ik je teleurstellen.”
 

“Me teleurstellen? Hoezo? Heb jij het moeilijk om te spuiten?”
 

“Nee, helemaal niet, als je nauwkeurig doet wat ik je zeg. Alleen, ik wil niet dat je me ervoor of erna neukt. Als je dat wil, dan gaat de praktijkles niet door, het spijt me.”
 

“Hoeft ook niet,” zei Gerrit. “Ik heb…”
Hij bedacht zich op tijd. Het lag op het puntje van zijn tong om tegen de seksuologe te zeggen dat er in zijn parochie Sint-Rochus vrouwen en meisjes genoeg klaar stonden om, als hij ze dat vroeg, hun slipje als de bliksem uit te trekken en op hun rug te gaan liggen om hem ter wille te zijn. Maar hij zweeg maar wijselijk.

 

Met de praktijkles ging het goed. Dokter seksuologe Lieve Goelen gilde als een varkentje dat levend aan het spit geregen wordt toen ze klaarkwam en de dikke badhanddoek onder haar billen met haar fonteintje dat minstens tien centimeter in de hoogte spoot doornat maakte.
 

“Gefeliciteerd, Gerrit, je hebt het snel geleerd,” zuchtte ze. “Het was even geleden voor mij. Jij hebt je deel gedaan om de droogte te helpen beëindigen. Je bent een regenmaker. Je bent magisch. Nu is het jouw beurt.”
 

“Mijn beurt om jou…”
 

“Om mij te neuken, jazeker. Ik ben van gedachte veranderd. Dat is het privilegie van een vrouw. Bedank mij niet. Dank Moeder Natuur. Ze werkt op mysterieuze wijze!”


© Robur Quercus, 2022.


Submitted: February 14, 2022

© Copyright 2023 Robur Quercus. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Other Content by Robur Quercus

Short Story / Adult Romance

Short Story / Adult Romance

Short Story / Adult Romance